دسته: نوشته های حسن مصطفایی دهنوی

ژوئن 23
شعر مساله – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« مسأله » هركه نابودي خود ديد، در اين راه تو بود هستي اش را به تو بسپرد و به درگاه تو…

ژوئن 23
شعر شب خیزی – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« شب خيزي » دلا در راه شب خيزي ،به سوي حق تكامل كن اگر محنت برت آرَد ،تو آن محنت1 تحمل…

ژوئن 23
شعر عشق ازل – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« عشق ازل » مبناي عشق ، مبداء جسـم بشـر بُوَد عشق است ،نيرويش به سرم غوطه ور بُوَد عشق…

ژوئن 23
شعر رحمت پروردگار – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« رحمت پروردگار » سوي خدا دو دست ، دعا دار كن اظهار دوستي ، بـر آن كردگار كن دوران عمر…

ژوئن 23
شعر همراه – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« همراه » در مكان زندگي ، نشناختـي يارت كه بود همچنان طفلي و نـشناسي پرستارت كه بود آن…

ژوئن 02
شعر دو روز عمر – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« دو روز عمر » ما غافل از وظيفه ي انسان نمي شويم در مُلك حق ، به همره شيطان نمي شويم…

ژوئن 02
شعر دست دل – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« دست دل » اين دل هميشه پيروي از آرزو كند در راه آرزوي خويش جستجو كند اين دل هزار…

مه 12
شعر طریق دانش – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« طريق دانش » طريق دانش اي بشر ، براي ما كه باز شد بـبين كه امر و نهي حق، نزول در…

مه 10
شعر پند نیکان – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« پند نيكان » هر که از کار فرو بسته، گِره وا می کرد دیگران را به حقیقت ،که چه بینا می…

مه 08
شعر زلف یار – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« زُلف يار » ظلم ُزلف1 يار ما را ، هيچ زنجيري نكرد هر چه ناليدم بَـرش، بر آنكه تأثيري…

مه 05
شعر شب قدر – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« شب قدر » شب قدري خداي ما ،كه از خود كرد ايجادش زِ فيض و رحمتش بر ما ،خدا بنهاد…

آوریل 02
شعر کار خیر – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« كار خير » خدايا ، گر زِ اول كافر هستم مسلمانـي تو ، نامـد1 به دستم صراط مستقيمـت در…

آوریل 02
شعر رهبر آدم – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« رهبر آدم » دانشسراي اين جهان ، در دانشش بازيگرست دانش نشايد جُست ازآن،اين يك خر بي…

مارس 05
شعر دل آدم – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی صفحه 32 « دل آدم » طراز حكم حق ، از آن اول همين رنگ است…

فوریه 09
شعر دانش آموز – حسن مصطفایی دهنوی

دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی « دانش آموز » خداوندا ، تويي با دانش آموز تو را دانش…

فوریه 01
شعر پرده ی حکمت – حسن مصطفایی دهنوی

« پرده ي حكمت » چنين گفت : پيغمبر(ص) با شعور بـجو دانش از مهد1 تا به گور پيمبر(ص)همين…

ژانویه 25
شعر پند خدا – حسن مصطفایی دهنوی

« پند خدا » اي بشر خيره سر ، مي برنت در سفر از وطن اي خيره سر، توشه بِـبر در سفر آن…

ژانویه 25
شعر طوطی عشق – حسن مصطفایی دهنوی

« طوطي عشق » طوطي عشق مرا ، عشق گُل آمد به نظر تا كه از طوطي عشقت،نظر ابراز1 كنيم رو…

ژانویه 20
شعر خرده نان – حسن مصطفایی دهنوی

« خرده نان » از بس كه ضربه خوردم از بهر خرده نان ترسم ديگر كه آبي و نان، در دهن كنم صد…

ژانویه 20
شعر چرخ کهن – حسن مصطفایی دهنوی

« چرخ كهن » یارب بـخواه چرخ کهن ، واژگون شود تا آدمـی زِ جور و جفایـش برون شود این…

ژانویه 20
شعر ره خطر – حسن مصطفایی دهنوی

« ره خطر » رسم است راه خود رَوی و کینه در بشر در راه کینه می رود ، اما ره خطر غافل…

ژانویه 20
شعر مرغ غیب – حسن مصطفایی دهنوی

« مرغ غيب » در اعلا ملك حق، تا مي توان رفت چرا در خاك اين دنيا بمانيـم مگر اين روح ما…

دسامبر 29
شعر الطاف حق – حسن مصطفایی دهنوی

« الطاف حق » گفتن هـزار نكته ، زِ يزدان همين بُوَد روز قيامتـش ،به يقيناً يقين بُوَد…

دسامبر 22
شعر طالع – حسن مصطفایی دهنوی

« طالع 1 » بد بخت تريـن مردم ، منـم امروز هر كار كه كردم نشدم فاتح2و فيروز اطراف من…

دسامبر 22
شعر مرز قناعت – حسن مصطفایی دهنوی

« مرز قناعت » از مرز قناعت نگذشتم كه من از خود آلايـش1 دنيـا و تجمّـل2 نـپرستم ميلم…

دسامبر 06
شعر راه توحید – حسن مصطفایی دهنوی

« راه توحيد » گفتگويي زِ خدا باشد و توحيد بشر آن كه بود است همين گفته ي ثابت نشنيد راه…

نوامبر 29
شعر بنیانگذار مهر – حسن مصطفایی دهنوی

« بنيانگذار مهر » اي خالقـي كه حاكم روز جـزا تويي خلاق اين جهان و همه ماسوا1 تويي…

نوامبر 23
شعر همت یارم – حسن مصطفایی دهنوی

« همت يارم » آن مِهـر كه ورزيدم ، از همت يارم بود آن يار جهانگردم ، هميشه كنارم بود…

نوامبر 23
شعر نصرت و فتح – حسن مصطفایی دهنوی

« نصرت و فتح » كس اَر نصرت و فتح1 ميدان بخواست نـبايد كه در درس ، تنبل بُوَد كس اَر…

نوامبر 02
شعر نکوکاری – حسن مصطفایی دهنوی

« نكو كاري » گر قافله سالاري ، بر خلق بُوَد سالار خلقي به همان منظور، همراه همان هستند…

نوامبر 02
شعر راستی – حسن مصطفایی دهنوی

« راستي » آن آخرين پيامبر ، آخر زِ ما چه خواهد آن راستي كه بنمود ، از ما در انتظارس آن…

اکتبر 16
شعر رسم محبت – حسن مصطفایی دهنوی

« رسم محبت » لعنت بر آن كسي، كه به من رهزني كند يا ذره اي به من ضرر آوردني كند با…

اکتبر 14
شعر رأی عالم – حسن مصطفایی دهنوی

« رأي عالِم » هر كه بر روي زمين ، منزلـش آباد كند بهتر است ، منزل عقباي خود آباد كند…

اکتبر 14
شعر آب فیروزی – حسن مصطفایی دهنوی

« آب فيروزي » حقيقت ، ياوران شد جاوداني نه چون تزوير و نيرنگ است فاني به معيار حقيقت…

اکتبر 14
شعر جنگ سوم – حسن مصطفایی دهنوی

« جنگ سوم » خدايا ، دين ما زين جنگ سوم الهي رشته اش بُـبريده مي شد اگر دين، اولش جنگ و…

اکتبر 01
شعر آب زلال – حسن مصطفایی دهنوی

« آب زلال » مددي1 تازه ديگر بار ، به من يار نمود صحبت تازه تـري ، آن به من اظهار2 نمود…

سپتامبر 23
شعر مرام برادری – حسن مصطفایی دهنوی

« مرام برادري » بر من برادر آنکه ، غمم خوردنی کند کی می تواند ، آنکه دلم آزردنی کند ما…

سپتامبر 19
شعر دریای طبیعت – حسن مصطفایی دهنوی

« درياي طبيعت » آنها که به درياي طبيعت بـنشستند از کوی حقیقت ، به یقین بهره نـجستند…

سپتامبر 06
شعر کوکب بخت – حسن مصطفایی دهنوی

« كوكب بخت » روزگاري به سر اين من دل خسته گذشت آرزويم به سر مويي به رضايت نگذشت اي خوش…

آگوست 30
شعر عهد حسین(ع) – حسن مصطفایی دهنوی

« عهد حسين(ع) » دانا منم که جان فکنم ،در دیار دوست2 جان می دهم به قامت ، پُر افتخار…

آگوست 29
شعر شب عاشورا – حسن مصطفایی دهنوی

« شب عاشورا » امشب برای عاشقان ، برنامه امضاء می شود فردای عاشورا بِبین ، عاشق هویدا…

آگوست 25
شعر وهب – حسن مصطفایی دهنوی

« وهب » جنگ نیکی کرد اینک شادمان خالق اکبر ز تو باشد رضا می نمایم من به عهد خود وفا ای…

آگوست 19
شعر فیض یزدان – حسن مصطفایی دهنوی

« فيض يزدان » دیشب ز فيض يزدان ، بهـرم بشارت آمد آن پیک با سعادت ، با صد اشارت آمد از…

آگوست 12
شعر راه حرص – حسن مصطفایی دهنوی

« راه حرص » گـر آدمی به گنج قناعت رسیده شد زآن گنج ، بهره اش ز خدا آفریده شد از گنج در…

آگوست 08
شعر حد وصال – حسن مصطفایی دهنوی

« حد وصال » علي(ع) اعلا زِ مُلك بي زوال است تمام فعل و كار آن ، حلال است علي(ع)…

آگوست 03
شعر کمال دایره – حسن مصطفایی دهنوی

« كمال دايره » كمال دايره ي ملك بي زوال1 هستي براي ملك بقاء ، نوگلي به باغ هستي عقاب…

آگوست 03
شعر بالا سر – حسن مصطفایی دهنوی

« بالا سر » من از اول تو را ،گر سجده كردي مگر معبود من ، اول نـبودي غلط كردم،من اَر…

جولای 10
شعر باده ی حق – حسن مصطفایی دهنوی

« باده ي حق » آنكس كه جام باده ي حقش به كام شد ميثم1 بُد آن ،بگفت و زبانش لجام2 شد…