« وهب »
جنگ نیکی کرد اینک شادمان
خالق اکبر ز تو باشد رضا
می نمایم من به عهد خود وفا
ای خدا هستم به مرگ خود رضا
ای وَهب1 عهد مرا کردی وفا
مادرت را ، از خودت کردی رضا
اجر تو باشد به نزد آن حسین (ع)
شافع2 محشر بُوَد ، روز جزا
٭٭٭
1- یکی از شهدای کربلا 2- شفاعت کننده
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه