شعر والی ولایت – حسن مصطفایی دهنوی

« والی4 ولایت »
ای عندلیب گلشن باغ جنان بیا
باغ جهان ما رَوَد اندر خزان بیا
ای حجت خدای زمین و زمان بیا
با صولت علی (ع )، به امداد دین حق بیا
این بحر موج می زند ، از لشکر عدو
ای قاطع الکلام5 ، به صلح جهان بیا
ای ناطق کلام خدای جهان بیا
ای وارث یدا الله و دست یدالهی بیا
همنام احمدی (ص ) ،به امداد دین آن
دین را ابولهب به رُبود از زمین بیا
ای یاور زمان و خلق زمان ما بیا
ای وارث پیامبر آخرالزمان بیا
هر خود سری ،حکایت حق می کند بما
بر حق و باطلی محکمه ی امتحان بیا
دشمن عنان گرفت از آن شیعه ی علی(ع)
ای ثانی علی(ع) ، مدد شیعیان بیا
در غیب شاهد هستی ، محبوب خالقی
محبوب تر شدی بَرِ پیر و جوان بیا
در غیب شاهدی چو شهود جهان ما بیا
از غیب دان صلاح بِجُو و میان بیا
ای آبیار مزرعه ی سبز محمدی(ع)
این کشت سبز می رود اندر خزان بیا
همنام احمد هستی،جدت محمد(ع) است
نامت به ما نموده ، به نام و نشان بیا
در انتظار وعده ی حُسنت ، حسن برفت
ای والی ولایت آخر الزمان بیا
***
4- امیر – حاکم 5- کلام آخر – قطع کننده کلام

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه