شعر وارث حکم حق – حسن مصطفایی دهنوی

« وارث حکم حق »
ای آنکه تو در عالم ، بـپوئیدی به معنایی
بـر گردش این عالم ، دانایی و بینایی
ای مهدی(عج) آل حق ، حقگو و حقیقت جو
حقگو و حقیقت جو ، باشی تو که می آیی
ای وارث حکم حق، حکمی که خدا فرمود
آن حکم خدا گویی، روزی که تو می آیی
نام تو همان نام است ،کز نام محمد(ص) بود
امروزه نـمی گویم ، گویم تو که می آیی
ما منتظرت هستیم ، همراه تو می باشیم
همراه تو گر هستیـم ، تو در ره تنهایی
اولاد بنـی آدم (ع) ، همراه تو می باشند
روزی که در این عالم ، با امر خدا آیی
ای نسل بنی آدم(ع) ، از سلسله ی احمد(ص)
جد تو که می فرمود ، روزی که تو می آیی
علم ازلی اول ، از حق به تو تلقین1 شد
علم ازلی2 بـر تـو ، بهتـر زِ مسیحایی
ما معنـویتـها را ، بـس3 تجربه هـا کردیم
ظاهر شود این معنا ، روزی که تو می آیی
در عالم هـر معنا ، رهبر به حقیقت کیست
رهبر به همین معنا ، باشـی و تو می آیی
در غیبت کبرایَـت ، من روی زمین بودم
تا آیینه ی غیبـت ، گردد به تماشایی
الا ای مردم دنیا ، زمینهایی که غصبی شد
همان مهدی(عج)که می آید،به عدل آرَد زمینهایی
هر آن مردی که دانا شد ،زِ هر نادان نکوتر شد
بداند مرد دانایی ، هـر آن حرفی به معنایی
زِ اسرار خداوندی ، نـبیند چشم این مردم
زِ اسرار خداوندی ، تو دانایی و بینایی
تو پشت پرده غیبی ، زِ امر حق که می داند
به هر غیب و شهود ما ، زِ رمز حق تو دانایی
به وقت غیبت کبری4 که من در راه حق بودم
شهادت داد عقل من ،تو از آن غیب می آیی
حقجو و حقیقت گو ، در عالم دنیا کیست
ای مهدی(عج) آل حق ، باید تو بـفرمایی
مهدی(عج)حسن ازغیبت شد معتقد و می گفت
من غایبم از دنیا ، روزی که تو می آیی
٭٭٭
1- تعلیم و آموختن 2- علم غیب- علم الهی 3- بسیار – زیاد 4- غیبت امام زمان(عج) که از سال 329 هـ-ق شروع شده و تا زمان ظهور ادامه دارد
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه