شعر وارث حکم حق – حسن مصطفایی دهنوی

« وارث حكم حق »
اي آنكه تو در عالم ، بـپوئيدي به معنايي
بـر گردش اين عالم ، دانايي و بينايي
اي مهدي(عج) آل حق ، حقگو و حقيقت جو
حقگو و حقيقت جو ، باشي تو كه مي آيي
اي وارث حكم حق، حكمي كه خدا فرمود
آن حكم خدا گويي، روزي كه تو مي آيي
نام تو همان نام است ،كز نام محمد(ص) بود
امروزه نـمي گويم ، گويم تو كه مي آيي
ما منتظرت هستيم ، همراه تو مي باشيم
همراه تو گر هستيـم ، تو در ره تنهايي
اولاد بنـي آدم (ع) ، همراه تو مي باشند
روزي كه در اين عالم ، با امر خدا آيي
اي نسل بني آدم(ع) ، از سلسله ي احمد(ص)
جد تو كه مي فرمود ، روزي كه تو مي آيي
علم ازلي اول ، از حق به تو تلقين1 شد
علم ازلي2 بـر تـو ، بهتـر زِ مسيحايي
ما معنـويتـها را ، بـس3 تجربه هـا كرديم
ظاهر شود اين معنا ، روزي كه تو مي آيي
در عالم هـر معنا ، رهبر به حقيقت كيست
رهبر به همين معنا ، باشـي و تو مي آيي
در غيبت كبرايَـت ، من روي زمين بودم
تا آيينه ي غيبـت ، گردد به تماشايي
الا اي مردم دنيا ، زمينهايي كه غصبي شد
همان مهدي(عج)كه مي آيد،به عدل آرَد زمينهايي
هر آن مردي كه دانا شد ،زِ هر نادان نكوتر شد
بداند مرد دانايي ، هـر آن حرفي به معنايي
زِ اسرار خداوندي ، نـبيند چشم اين مردم
زِ اسرار خداوندي ، تو دانايي و بينايي
تو پشت پرده غيبي ، زِ امر حق كه مي داند
به هر غيب و شهود ما ، زِ رمز حق تو دانايي
به وقت غيبت كبري4 كه من در راه حق بودم
شهادت داد عقل من ،تو از آن غيب مي آيي
حقجو و حقيقت گو ، در عالم دنيا كيست
اي مهدي(عج) آل حق ، بايد تو بـفرمايي
مهدي(عج)حسن ازغيبت شد معتقد و مي گفت
من غايبم از دنيا ، روزي كه تو مي آيي
٭٭٭
1- تعليم و آموختن 2- علم غيب- علم الهي 3- بسيار – زياد 4- غيبت امام زمان(عج) كه از سال 329 هـ-ق شروع شده و تا زمان ظهور ادامه دارد
حسن مصطفایی دهنوی

 616 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه