دسته: نوشته های علی ناصری

مه 07
پیشگاه درد – علی ناصری (عین)

پیشگاه درد ما پیشگاه دردیم ،همواره در نبردیم یک دشت پرشقایق دررنگ آه سردیم ما پیروان…

ژانویه 30
شعر رقص آتش – علی ناصری (عین)

پری رویان دوتا گشتم نیایید کمانم چون دولا گشتم نیایید نفس از سینه برلب می نشیند چونان…

ژانویه 12
شعر جامانده – علی ناصری (عین)

پشت خاکریز خود مرگی ام مانده ام؟ مانده ام؟؟ بی هویتی در رنگها از سرزمین مردان عاشق…

ژانویه 05
شعر کلید مقاومت – علی ناصری

داد از این روزهای بی هوا سلول ها سکوتها تراکنشهای مبهم درهزارتوی سایه ی وحشت به…

دسامبر 21
شعر آمد یلدا – علی ناصری (عین)

آمد به دل سرد زمستان افسانه ی زیبا ای گلستان حافظ ز کناری شده فال سرگرم سخن از همه…

دسامبر 21
شعر یلدای یاد ( به یاد پدر) – علی ناصری (عین)

سربه راه ودل پر بارانم چله شد ،دی شد من تنهایم پدرم نُقل به نَقل شب کرسی مان بود چهر ه…

دسامبر 17
شعر می سوزم- علی ناصری (عین)

دلم به شیرینی چای دود وذغال می سوزد غمه های خورده ژرفایی به سیاهی دلم برای سرخی گل می…

دسامبر 14
شعر بیادت ای پدر – علی ناصری (عین)

به رسم بهاربارانی ام به رسم رگباری روزها به خلوت خیال سرم به پنجره تنهایی درقطره های…

دسامبر 14
شعر اسیر درد – علی ناصری (عین)

درشب زیبای دل اشک رخ یارآمدم بس گرفتاردلم هر دم خریدارآمدم در سراب، چشم ونور وآفتاب من…

دسامبر 11
شعر سنگر عشق – علی ناصری (عین)

سنگر عشق همیشه طرف باران است دردل امشب من هاله ای ازیاران است آه بارانی خاک ام به…

دسامبر 11
شعر تن خاکی – علی ناصری (عین)

هرصورت زیبا به جهان، خاک پیچیده به عشق اش همه افلاک ما چون همه خاکی ام، افتاده به…

دسامبر 08
شعر پرده ی آخر – علی ناصری (عین)

من پرده ی آخر دارم توشدم درسادگی ام چقدرخام توشدم درکوچه ی انگوری تان وقت غروب افتادم…

دسامبر 04
شعر می دانی – علی ناصری (عین)

تقدیمی به شهدای مدافع حرم : من پرده ی آخر شده ام می دانی فریاد براین در شده ام می دانی…

دسامبر 04
مثنوی آه – علی ناصری(عین)

یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درشب این سالها شرح هجران…

دسامبر 01
شعر یاد دارم روزگار کودکی – علی ناصری

یاد دارم روزگار کودکی شعرمی خواندم به تاب صورتی آی گنجه، کوکلیدت؟ محرم اسرار من شور…

نوامبر 29
شعر مثنوی آه – علی ناصری (عین)

یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درشب این سالها شرح هجران…

نوامبر 27
شعر یادم از ترانه افتاده – علی ناصری

باکاروان نورم شب وحشت ستاره افتاده درمانده ی دردم شب هجران ترانه افتاده در دشت شقایق…

نوامبر 27
شعر اشک قلم – علی ناصری

دوستانم می گویند از شادی بنویس از صلح وزیبایی عزل ودوبیتی های عاشقانه ساز کن همه را…

نوامبر 16
شعر بازهم اتل متل – علی ناصری

نجا که همسرم از زمانه می گوید ومن از زمان خودم. وفرزندم ،دردت چیست؟ واین می شود که:…

نوامبر 11
داستان کوتاه شبی که داعش آمد – علی ناصری

آن شب آب بر بودم روستا بعداز آن همه سال خشکی های متمادی هنوز بوی زندگی می داد…

نوامبر 11
شعر ترم عاشقی – علی ناصری

همراه تودر کشتی طوفانی عشقم من ساز تو وسیل پریشانی عشقم هر روز به عطرتوشدم چون شب…

نوامبر 10
شعر دردم عشق – علی ناصری

زاده ی دردم دردماندن دردم………..؟! عشقم عشقم: سنگر دردهای سربه مهر…