گوهــــرش سیمــــگون

تنــــش سفتــــو

صخــــره ای

دنــــــدان طمـــــع را

کنـــده بـــودم قبلا گــــر نه

فنــــدق خشـــک سخـــت

هم تـــــر کـــــردم انــــدر

دهانـــــم لــــــحـــظه ای،،،!

نعمت الله سیادت مقدم

 608 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه