پیشگاه درد

ما پیشگاه دردیم ،همواره در نبردیم
یک دشت پرشقایق دررنگ آه سردیم
ما پیروان مولا دل بسته ایم در راه
گوش دلیم وفرمان ،ما مردمان مردیم

علی ناصری

 731 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه