شعر پوچی مطلق – سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

نظر

افزودن دیدگاه