شعر ولادت امام رضا همشهری – ابوالفضل دوستی

نزدیک امام رضاییم

به خدا که بی وفاییم

خود گر نری دل را ببر

ما محتاج آقاییم

در این روز ولادت

روز کرم و سعادت

بخون دعا و ارادت

تا دعا برات بشه عادت

کاش به خوابم بیاید

الگویم شود باید

سرور کشورم شده

همشهری خودم شده

در حرمش که رفتم

احساسی عجیب داشتم

با کرم و لطف خدا

دارایی در جیب داشتم

دارایی از جنس ثواب

دادگی کمکی از ارباب

ابوالفضل دوستی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه