دسته: نوشته های ابوالفضل دوستی

اکتبر 20
شعر حال و احوال – ابوالفضل دوستی

سلام خوبی؟ چطوره حالت از حال و احوال سال به سالت کسایی داری؟ ما که بی کسیم تنهای تنها…

اکتبر 20
شعر ولادت امام رضا همشهری – ابوالفضل دوستی

نزدیک امام رضاییم به خدا که بی وفاییم خود گر نری دل را ببر ما محتاج آقاییم در این روز…

اکتبر 15
شعر شهریوری – ابوالفضل دوستی

من یه شهریوریَم تو تابستون آخریَم انقدر که پُر محبتم آخر خوش باوریَم بهتر از هر مهر و…

اکتبر 15
شعر امام حسَین – ابوالفضل دوستی

نور خدا حسَین است حسَین نورُ الله است هر که در این مسیر بود از برکتش آگاه است حسَین…

اکتبر 13
شعر حلقه ازدواج – ابوالفضل دوستی

دستتونو به هم دادین واسه هم حلقه خریدین از حلقه ی دستت به دست همسرت وصلین یه جوری که…

اکتبر 12
شعر یا علی – ابوالفضل دوستی

باز هم گفتم یا علی قرآن شافعم شد با برکت گفتنش از گناه مانعم شد باز هم گفتم یا علی…

اکتبر 09
شعر ربات – ابوالفضل دوستی

منم من که خاطرخاتم هر روز یه جور سر راتم به من توجه نداریو فکر میکنی من یه رباتم اما…