شعر نصرت و فتح – حسن مصطفایی دهنوی

« نصرت و فتح »
كس اَر نصرت و فتح1 ميدان بخواست
نـبايد كه در درس ، تنبل بُوَد
كس اَر نصرت وفتح از درس خواست
به چشم و دل از درس بينا بُوَد
اگر كودكي ، درس تكميل خواند
به پيري و سختـي ، توانا بُوَد
كسي را كه نيرو و دانش بُوَد
تمناي او سوي دانش بُوَد
اگر بچه اي ، نيك و دانا بُوَد
به هـر كار نيكي توانا بُوَد
كسي گوي نيكي زِ ميدان بِـبُرد
كه چشمـش به ميدان نيكان بُوَد
٭٭٭
1- ياري و كمك و پيروزي
حسن مصطفایی دهنوی

 602 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه