شعر مولود علی (ع) – حسن مصطفایی دهنوی

« مولود علی(ع) »
تا که مولود علی(ع) در مُلک یزدان دیده شد
محتوای علمِ یزدان ، در علی(ع) سنجیده شد
در حریم کعبه ی حق ، آن علی(ع) آمد پدید
حزب شیطان از حریم ،کعبه اش تاریده1 شد
در زمین کعبه ی حق ، آن علی(ع) پیدا شده
نور الطاف خدایی ، بـر سـرش باریده شد
فاطمه بنت اسد را ، گوهری بودش میان
گوهرش باشد علی(ع) و در جهان رخشیده شد
آفرین بـر آن مصفا مادر و آن شیر پاک
طفلش از آن شیرِ پاک مادرش ، نوشیده شد
در زمان جاهلیـت بود و آن دوران بد
تا علی(ع) از جهل آن افراد بد ، رنجیده شد
در مدار دین حق ،بعد از پیمبر(ص) بود علی(ع)
زآن مدار دین حق ، پایـش کجا لغزیده شد
دین توحیدی که پیغمبر(ص) بر آن امت بگفت
کی علی(ع) از راه توحیدی به در گردیده شد
آن علی درطول عمرش،حرف حق می زد مدام
حرف ناحق آن علی(ع) کی زد،کجا بشنیده شد
از جوانی آن علی(ع) همراه پیغمبر(ص) برفت
کی دیگر از راه پیغمبر(ص) عقب گردیده شد
ساده پوشیـد و فروتـن بود ، از طرز لباس
زآن لباس بـی تکبّر ، قامتـش پوشیده شد
در مصاف2 جنگ خندق تا به جنگ نهروان
نره شیر ، از صولت3 شیر خدا ، ترسیده شد
صوفی4 ازآن زُهد و تقوی همرهی شد با علی(ع)
تا که دست لُخت آن،در دیگ پُر جوشیده شد
بسکه تهمت می زدند ، مردم برای آن علی(ع)
تهمت بیجا به دور آن علی(ع) پیچیده شد
ای بسا5 جور و جفا ،کز مردم آمد بر علی(ع)
جور و ظلم مردمان ،گِرد سرش گردیده شد
صد فغان6 از راه و رسم مردمان آن زمان
کی بدیدند آن علی(ع) از راه حق بُـبریده شد
آدمان دیدند علی(ع) با علم حق ، شد آشنا
آشنایی شد سبب ، تا نـزد حق بگزیده شد
آه از آن ساعت که از جور و جفای شامیان
خیمه ی آل علی(ع) ،در کربلا برچیده شد
عارفا ، دانا دلـی کن تا رهـا باشـی زِ جهل
هـر دلی دانا نـشد ،جهلی بـر آن پیچیده شد
بـی وفایان گـر نـرفتند راه ، همراه علی(ع)
بی وفایـی شد سبب، روشان زِ ره گردیده شد
هر که با علم علی(ع)، دشمن شد از بی فهمیَش
از همان قهـر خداوندی ، سرش کوبیده شد
ای حسن در حیرتـم ، علمِ خداوند بزرگ
زآن بزرگی،با چه طرزی درعلی(ع) گنجیده شد
٭٭٭
1-رانده 2- میدانهای جنگ 3- هیبت – حمله بردن
4- اهل طریقت- پیرو طریقه تصوف 5- بسیار 6- ناله و فریاد
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه