« طوطی عشق »
طوطی عشق مرا ، عشق گُل آمد به نظر
تا که از طوطی عشقت،نظر ابراز1 کنیم
رو به صحرا و چمن،نغمه ی2 هر بلبل باغ
پیش ابروی تو ، بلبل صفت آواز کنیم
با مِـی و باده و با مطرب و با شوق وشعف3
عشق خود را به روی گلشنت ابراز کنیم
با مِـی و مطرب و با باده از این پرده ی راز
به هوای رُخ تو ، پرده گهی باز کنیم
٭٭٭
« سخن ساز »
حافظ از مسند عزّت4، ره توفیق بیافت
ما از آن مسند توفیق ، توان یاد کنیم
ای حسن ،حافظ اگر مرد سخن سازی بود
ما خوشس از سخنش،معنوی ایجاد کنیم
٭٭٭
1- اظهار- نمودن 2- آواز 3- شیفته- شادمانی- عشق 4- تخت عظمت
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه