شعر طریق دانش – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« طريق دانش »
طريق دانش اي بشر ، براي ما كه باز شد
بـبين كه امر و نهي حق، نزول در حجاز1 شد
طريق گردش جهان ، به راه خودسري كه بود
زِ خودسري برون برفت ، طريقه ي نماز شد
طريق مردم جهان ، طريق كفـر مي فزود
طريق ما به راه حق ، فزود و سر فراز شد
دري زِ امر و نهي حق ، براي مردمان نبود
دري زِ امر و نهي حق، براي ما كه باز شد
طريق دانشي نبود، زِ خواهش محمد(ص) است
نزول دانش از خدا ، زِ راه دين دراز شد
هر آنكه از طريق دين ،زِ راه حق برون نرفت
به چشم اهل معرفت ، مسلط و مجاز شد
كسي كه بي طريق حق،به راه جهل خود برفت
زِ آتش درون خود ، به سوز پـُر گداز2 شد
حسن دوباره امر حق ، براي مردمان بگو
نياز ما به حق بُوَد ، خدا كه بي نياز شد
٭٭٭
1- مكه و مدينه 2- گداختن
دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

 928 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه