« طالع 1 »
بد بخت تریـن مردم ، منـم امروز
هر کار که کردم نشدم فاتح2و فیروز
اطراف من امروزه همه دشمنم هستند
بر من نَبُود یک نفری دست و دلسوز
با هر که نصیحت بنمودم منِ دلسوز
آن کینه وری بود به من گشت بد آموز
یارب تو گواهی ،به کسی بد نـنمودم
فریاد از این طالعِ بد بخت سیه روز
٭٭٭
1- بخت- اقبال 2- پیروز- گشاینده
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه