« طالع 1 »
بد بخت تريـن مردم ، منـم امروز
هر كار كه كردم نشدم فاتح2و فيروز
اطراف من امروزه همه دشمنم هستند
بر من نَبُود يك نفري دست و دلسوز
با هر كه نصيحت بنمودم منِ دلسوز
آن كينه وري بود به من گشت بد آموز
يارب تو گواهي ،به كسي بد نـنمودم
فرياد از اين طالعِ بد بخت سيه روز
٭٭٭
1- بخت- اقبال 2- پيروز- گشاينده
حسن مصطفایی دهنوی

 598 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه