شعر رفته رفته خاک میشود – حامد نوروزی

ای پری رهگذر،به من بگو
این ترانه های ناب شاعری،
این زبانه های داغ آتشی،
این شور و حال زندگی،
ازنگاه سردکدام عاشقی
رفته رفته خاک می شوند؟

حامد نوروزی

 569 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه