« راستي »
آن آخرين پيامبر ، آخر زِ ما چه خواهد
آن راستي كه بنمود ، از ما در انتظارس
آن راستي كه گويم از امر حق قرارس
هر راستي و صدقي ، پابست كردگارس
اي مردمان گمراه، كذب و دغل چه كارس
هر كار با تقلب ، از راستي كنارس
امر حقست و راستي، اين هردو يك مدارس
اين هردو هر كه دارد ، آن دينش استوارس
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

 608 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه