« راستی »
آن آخرین پیامبر ، آخر زِ ما چه خواهد
آن راستی که بنمود ، از ما در انتظارس
آن راستی که گویم از امر حق قرارس
هر راستی و صدقی ، پابست کردگارس
ای مردمان گمراه، کذب و دغل چه کارس
هر کار با تقلب ، از راستی کنارس
امر حقست و راستی، این هردو یک مدارس
این هردو هر که دارد ، آن دینش استوارس
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه