دلادیدی که حامدباتب سرد
چولیلی سر زگلستان درآورد
دل ودلبرشدندگلرنگ وگلخون
دنی دشت شقایق گشت ازین خون…

حامد نوروزی

 494 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه