درمیان باغی
سراغی ازیارگرفتم
درمیان آبی
سرودی بایارخواندیم
بی دوست
-تنهاماندیم
گفتیم:
ناگفته ها را با اهل راز گوئیم
دیدیم،
دیگربه غیرخاطره یاری نمانده است…

حامد نوروزی

 712 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه