شعر به اعتبار تو – نعمت الله سیادت مقدم

شــــب اســـــت در به در این

کــــــــوچه ها پــــر از دردم

فقیـــــــرو خســــــته مـــــن

به دنــــــبال تــــــو میگـــــردم

مــــــن به اعــــتبار تو با خـــــــود

فــــــــانوس نیـــــــاوردم!

نعمت الله سیادت مقدم

 501 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه