شعر بنیانگذار مهر – حسن مصطفایی دهنوی

« بنيانگذار مهر »
اي خالقـي كه حاكم روز جـزا تويي
خلاق اين جهان و همه ماسوا1 تويي
درماندگان وادي غـم را رهـا كني
بر درد بي دواي همه ، آن شفا تويي
مهر و وفاي خود بفشاندي به روي خاك
بنيانگذار مهر ، به ارض2 و سماء3 تويي
جرم و گناه من كه فزون شد در اين زمين
بخشنـده ي گناه مـنِ بي نـوا تويي
اهل وفا ، وفا به فرومايگان كنـند
بخشنده ي وفا به اهل وفا تويي
ره مي روند خلق زمين سوي كبريا
آنجا كه رهنماي ره كبريا 4 تويي
من آمدم به خلق زمين ، هم صدا شوم
ديدم به خلق روي زمين ،هم صدا تويي
مهر و وفاي خلق تو ،بر من فرو نشست
اسراري است كه منشاء مهر و وفا تويي
از قدسيان به گوش حسن ،آمد اين صدا
بر قدسيان نشانه ي صوت و صدا تويي
٭٭٭
1- تمام موجودات و مخلوقات 2- زمين 3- آسمان 4-جلال – كمال ذات و وجود
حسن مصطفایی دهنوی

 658 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه