شعر اگر تو بازنگردی – حامد نوروزی

اگرتوبازنگردی
امیدآمدنت رابه خاطره ها خواهم سپرد
ونمی دانم
باغ وجودم را کِی جان خواهدداد
و شکوفه های اسیرگلدان را
کدام دست مهربان آب خواهد داد
آری اگرتوبازنگردی
نمی دانم
چگونه خواهم زیست
و
چگونه خواهم مرد…

حامد نوروزی

 535 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه