نور خدا حسَین است

حسَین نورُ الله است

هر که در این مسیر بود

از برکتش آگاه است

حسَین نور عِین است

حسَین راه دِین است

کنار کاظِمِین است

حسَین همان حسِین است

روز حسَین این روزها

روز کمک به خیلیا

به سوی او روانه شو

شامل استفاده شو

وَ مجذوب و دلداده شو

وَ دارای اراده شو

وَ برای نوکریش

بخواه و آماده شو

یا حسین ادرک حسین …

ابوالفضل دوستی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه