شعر زیبا روی کورد – نعمت الله سیادت مقدم

زیبــــــای دوران ها دلـــــم

بـــرده

این بـــــار دل شاعــــر

لــــر معاصر بــرده

زیبا روی کــــــورد

کـــــردستان

همـــــان کــــه شهرتش

برابر با افراسیـــــاب

سعدیا رفیقــــت در

حال مـــــردن اســــــت

بینا بــــــود و عاقـــل

در این چه افتاده اســـــــت

حـــالــم بــــد تر ز کسیست

که ریه هایش ویران

شده گاز خردل اســــــــــت!

نعمت الله سیادت مقدم

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه