شعر جوانه عشق – زانا کوردستانی

تو دختر پاك اردیبهشت
من پسر سبز پاییز
تو دانه ي ناشكفته
من باران ناچكيده
باد تو را آورد
ابر مرا باريد
سبز شديم پيوسته
جوانه زديم در عشق
زرد شديم به سرود خزان
يخ زديم به سرماي زمستان
و بارها در آغوش هم
مرديم
و زنده شديم.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

 

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه