شعر امشب مه شمسش جاودانیست – نعمت الله سیادت مقدم

به گمــــانم امشــــب

مه شمسش

جـــــاودانیســـــــت

بخدا میشـــــکنم استخوان

آنکــــس که در ایـــــن شـــــب

قصــــــدش جدایـــــیســــــت!

نعمت الله سیادت مقدم

 653 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه