دسته: نوشته های نوید کیهانی فرد

تیر 05
شعر مردم آریایی – نوید کیهانی فرد

مردم آریایی آهای، آهای، مردم آریایی باید بدونین راه بی ریایی چرا کُنی تقلیده از اجنبی تو که خودت از اجنبی سرتری اسم ایرانی باید، همه جا سر باشه جامون، از این که هس، جلوتر باشه هر کسی که اسممونو میشنوه باید نشینه، از سر جاش پاشه باید بپاشیم بذر همدلی رو کنار بزاریم، کینه […]

مرداد 25
شعر کودکانه پرواز – نوید کیهانی فرد

پرواز   امروز می روم من، تا آن دور دستها تا آن کبوتری که، رفتش به آسمانها به به، هوا چه خوب است انگـــار هیچ کس، بد نیست برگ درختان سبز است دریـا چقدر آبی است بع بع صدا می آید، از سمت گوسفندان سگ گله می دود، به سمت چوبِ چوپان بچه گنجشکی دیگر، […]

فروردین 20
شعر راز و نیاز – نوید کیهانی فرد

راز و نیاز روز من با یاد تو، راستی که شیرین میشود     ذِکر اللهُ اکبرم، نُقلِ شِکرچین میشود بر لَبَم آمد چو نامِ شهدِ تو       نامهای دیگران، انگاری که هیچ میشود طاعتت بَس با صفا و دلگشاست     ناجی این قلب غمگین میشود از زمین تا آسمان، هرجا که من بینم تویی    […]