شعر کرونا – اصغر محمودی (مور)

پشت شیشه نامرئی
شاهد جان دادن یک سیگارم
شاهد بوسه گنجشگک مست
شاهد همخوابگی آب و علف
مرگ جاری شدن نور به حوض
مردن سایه جان می بینم
صورت دخترکی می بینم
هم نفس فیلتر فکر پلید
و دواخانه ای از خط فقر
مردم بی فکری
در صف نان گران
کرونا اینجا نیست
کرونا در چین است
آنچا اینجا می بینم
پوسیدگی افکار است

اصغر محمودی ( مور)

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه