آرام آرام ریختن برگها
و قدم هایی که
به آهنگ خش خش
دلی خوش دارد

هوا حال عجیبی دارد
بوی نارنج محبت در اوست

عشق شور غریبی دارد
بوی احساس و نم باران است

فصل شیرین
محبت اینجاست

فصل پاییزی شیرین
صداقت اینجاست

بهترین فصل همین پاییز است
شاه هر فصلی که رنگ آمیز است

به چه زیبا و
چه روح انگیز است

حزن این فصل
چه آهنگین است

ستاره ملکی

 865 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه