وطن خاک است و جنگل
وطن کوه و بیابان
وطن رود است و دریا
وطن زاینده رود است
وطن کوه دماوند
خیابانهای تهران
وطن شیراز و تبریز
وطن ایران زمین است
وطن رخش است و رستم
وطن شمشیر کوروش
وطن یک فال حافظ
وطن شعر و قصیده است
وطن ماه است و مهتاب
وطن خورشید تابان
وطن نور است و یزدان
وطن ایران زمین است
اصغر محمودی

 643 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه