شعر شایسته است – نجیبه محمدی

شایسته است ستاره ها را
جای آفتاب بنشانیم
وقتی که آفتاب عاطفه ها را
به آتش کشید
و بر جنازه های سوخته ی قاصدک ها نفس کشید
شایسته است ستاره ها را
جای آفتاب بنشانیم
وقتی که بر ذهن جاری دریا قدم زد
و خشکید.

نجیبه محمدی

این شعر در کتاب گردش مستانه 2به چاپ رسیده است به نام شاعر

 672 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه