شعر بمان در خانه و ترک سفر کن – رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

بمان در خانه
—————————————
بمان در خانه و ترک سفر کن
از این رفتن بیا جانا حذر کن
به فکر جان خود باش وعزیزان
بمان در خانه نوروزت به سر کن
بگردد چرخ دوران با نگاهی
بیا با همدلی ترک خطر کن
بیا رحمی نما بر کادر درمان
درون خانه ایام ات گذر کن
نباشد حال عالم همچو امروز
بیا شام سیاهت را سحر کن
کنار بچه ها اهل و عیال ات
بمان وباسلامت جان به درکن
بیا وبا حمایت صبر و طاقت
تلاشِ دشمن جان بی ثمر کن
بیا تو با توسل بر خداوند
گذر از این زمان ای رهگذر کن
—————————————–
شاعر رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه