دسته: نوشته های محمد واعظی

نوامبر 10
شعر روز مرگی – محمد واعظی

ای درد آرمیده سلام اگر خواهی بدانی حالم را به روزمرگی خیره شو گاهی روشن و آفتابی گاهی…