دسته: نوشته های فرزین مرزوقی

نوامبر 10
شعر ای نطفه ی آزادی … – فرزین مرزوقی

ای نطفه ی آزادی آخر به چه تن دادی گقتی که شبی شاید بیرون شدی از یادی من محو و تو…

اکتبر 12
شعر کهنه شراب – فرزین مرزوقی

نفسهایم کهنه شراب رویای توست و کلبه ی چشمانت خانه ی خیال من است نگارش صدایت پیامبر…

اکتبر 08
شعر واگویه مکن ای دل – فرزین مرزوقی

واگویه مکن ای دل این درد غم آگین را پرخاش مکن بر من این غصه ی سنگین را از خود که گذشتم…