درخواست مالکیت صفحه / صفحه تایید شده (تیک آبی)

* تیک آبی در کنار عنوان صفحه شما میتواند اعتبار زیادی به شما ببخشد و شما را از سایر صفحات متمایز کند.

* در صورتیکه سایت هنرات و یا شخصی دیگری از طرف شما صفحه ثبت کرده و شما مایل هستید که مدیریت صفحه را خودتان به عهده بگیرید میتوانید درخواست مالکیت بدهید.

 

برای درخواست مالکیت و یا صفحه تایید شده (تیک آبی) ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.