برچسب: گونی کنفی رولی دست دوم

شهریور 24
گونی کنفی رولی دست دوم

گونی کنفی رولی دست دوم استفاده از گونی کنفی برای مصارف متعدد می تواند بسیار کار ساز باشد به عنوان نمونه شما باید بدانید برای کارهای باغداری از کدام نوع گونی باید استفاده شود، کسانی کار آنها کشاورزی یا باغداری است به گونیهای گران قیمتی نیاز ندارند یعنی این افراد به گونی رنگی و یا […]