برچسب: قفل پدال دست ساز کرج

شهریور 30
قفل پدال دست ساز کرج

قفل پدال دست ساز کرج یکی از مهم‌ترین وسایل کاربردی برای جلوگیری از سرقت ماشین قفل پدال و فرمان است این محصول در شهرهایی مانند شیراز، قم و کرج تولید می ‌شود و کیفیت بسیار بالایی دارد سرقت و دزدی متأسفانه پدیده ‌ای انکارناپذیر در بین بعضی مردم می ‌باشد که از سر فقر و […]