برچسب: صنایع دستی مسی

اردیبهشت 10
صنایع دستی مسی اصفهان

با مجله اینترنتی هنرات همراه باشید : ذوق و هنر ایرانی چیزی نیست که قابل کتمان بوده و یا کسی در مورد آن نداند، صنایع هنری و دستی ایران از صنایع دستی مسی اصفهان گرفته تا کار بر روی خاتم، آینه کاری و منبت کاریهای چوبین، هنری دیرینه در این خطه هنرپرور در جهان است، […]