دسته: نوشته های حسین اهوارکی

اکتبر 27
شعر ببار ای ابر بارونی – حسین اهوارکی

بِبار ای ابرِ بارونی دلم لک داره این روزا بِبار شاید که آروم بشن این غم ها تو که دردم…