دسته: نوشته های حسین اهوارکی

آبان 05
شعر ببار ای ابر بارونی – حسین اهوارکی

بِبار ای ابرِ بارونی دلم لک داره این روزا بِبار شاید که آروم بشن این غم ها تو که دردم رو میدونی تو که قصه ام رو میدونی بِبار امشب برای من تو که عشقم رو میدونی میون شب گردی هایم بازم تورو کم دارم ای بانو نمیدونم که امشب هم کناره کی خاطره سازی […]