دسته: نوشته های الهه قاسمی

ژانویه 25
رعد و برق – الهه قاسمی

ُ رعدوبرق انگاری صدای خوف و رَجاست ُ نترسیدن برای ھمچون ما کفر و جفاست َ سرزمین دل ما،…

فوریه 25
شعر دلدادگی – الهه قاسمی

یَشفعُ عنده اِلّا بَاذنه خودعشق است چنین توسلی برایم ھمچنان میل است آمده ام تا رو کنم…