شعر موریانه ی کار – زانا کوردستانی

کودک کار

موریانه ی کار:

کارهای مردانه می کرد
کودکی که موریانه ی کار
ساقه ی لبخندش را
جویده بود!.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

 

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه