شعر کوچه بن بست – حامد نوروزی

کوچه بن بست تو (دمی با حضرت حافظ)
دوش درحلقه ماصحبت اندوه تو بود
تادم صبح،دلم درپی سوسوی تو بود
دل که ازدوری تو،دلخون شده بود
بازمشتاق کمانخانه ی ابروی تو بود
من دلداده هم ازاهل سعادت بودم
چونکه دام رهم ازکوچه بن بست تو بود
بگشا بند جفا تا بگشاید دل حامد
که گشایش که مرا بود ز دستان تو بود

حامد نوروزی

 651 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه