شعر چه می فروشی؟ – حامد نوروزی

گفتمش :چه می فروشی؟
گفت: دل!
گفتمش : چند می فروشی؟
گفت: به اندازه لبخند
گفتمش: پس مال تو ، تنها بخند
او خندید و از دستانم دل را ربود
وقتی به خود آمدم او رفته بود
دل ز دستش روی خاک افتاده بود
رد پایش بر دلم جا مانده بود…

 555 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه