شعر پنجره ی عشق – حامد نوروزی

عمرما
رفت چه زود
هیچ کس نیست
بپرسدازما
که درآن وقت سحر
ازدل پنجره ی عشق چه دیدی آن روز…

 579 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه