آن یار زیبا روی من
بگرفت سخت گلوی من
گفتم:چه می خواهی زمن؟
گفتا:همین خواهم زتو
گفتم:بکش باهرسلاح ،من عاشق روی توام.
گفتا:سلاح قتل من باشدکمان ابرویم

 607 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه