شعر هستی ، نیستی – حامد نوروزی

وقتی تو هستی
خورشید تابناک،
نوازشش را از من دریغ نمی کند
وحتی گلدون اتاقت از رویش نباتی خود
بیگانه نمی شود.
اما…
وقتی تونیستی
خورشیدگرمابخش،
حتی دگردرخشش خود را،
وکهکشان پیرگردش خود را
ازیاد می برد.

حامد نوروزی

 601 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه