محتاجم
مرابسپاردریادت
به وقت رویش گلها
به وقت ریزش باران
دودستانت اگربالاست
دعایم کن
ولیکن ازته قلبت صدایم کن
که من محتاج محتاجم…

حامد نوروزی

 485 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه