غوغا شد…
دیدی که غوغا شد دلم
برق تماشا شد دلم
دیدی که من با این جفا، بی آرزو رسوا شدم
باآن همه صلح وصفا،برزلف او ماتم شدم
دیدی که غوغا شد دلم
برق تماشا شد دلم
درپیش این آهن دلان؟
فریادبی حاصل کنم
گرشکوه ای دارم زدل
با یار صاحب دل کنم…

حامد نوروزی

 569 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه