شعر عصر انتظار – حامد نوروزی

در عصر
انتظار بسر می بریم
عصر امید و یقین
عصری که
هیچ اصلی
بالاتر از انتظار نیست
و هیچ وصلی
شیرین تر از دیدار او نیست …

حامد نوروزی

 

 527 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه