صبگاهان
که خدا مست وتماشایی شد
ناگهان حس کردم
از پسِ پنجره ی
خانه ی دل
یک نفر می گرید
گل شبنم گریست
اشک شبنم چه تماشایی شد…

حامد نوروزی

 503 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه